Særlige vilkår og betingelser for brugere af Wohn.dk

Udover Wohn.dk ApS’ generelle vilkår og betingelser gælder følgende vilkår og betingelser for dig, der ønsker at benytte tjenester udbudt af Wohn.dk.

Som bruger på Wohn.dk kan du tilkøbe forskellige ydelser, både i form af engangsydelser og abonnementsløsninger.

Ved køb af ydelser på Wohn.dk vil det tydeligt fremgå, om ydelsen er begrænset til en engangsydelse evt. med en specifik angivet periode, eller om ydelsen fungerer som et selvfornyende abonnement.

1 – Abonnement

  1. Tegning af abonnement
  2. Betaling
  3. Udeblivende betaling
  4. Opsigelse af abonnement

2 – Fortrydelsesret

Som forbruger har du efter forbrugeraftaleloven som udgangspunkt ret til at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage.

Ved køb af abonnement på Wohn.dk accepterer du, at din fortrydelsesret udløber ved køb af abonnementet, da abonnementet er fuldt udført og leveret umiddelbart efter købet.

Hvis du ønsker at fortryde køb foretaget på Wohn.dk, henviser vi til punkt 12 i Wohn.dk ApS’ generelle vilkår og betingelser.

3 – Indhold

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din annonce ved Wohn.dk/selvsalg, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Wohn.dk ApS kontrollerer ikke indholdet, og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Du indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Wohn.dk ApS og de til enhver tid værende Partnervirksomheder vist på websites hostet af Wohn.dk ApS. Annoncedata tilføjet din annonce tildeles endvidere en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold.

4 – Wohn.dk ApS’ ansvar

Wohn.dk ApS er hverken formidler eller leverandør af indholdet fra de brugeroprettede annoncer på Wohn.dk/selvsalg. Wohn.dk ApS er derfor ikke ansvarlige for handler gennemført via annoncering og kontakt på Wohn.dk.

Indholdet er brugergenereret, hvorfor Wohn.dk ApS ikke kan garantere for nøjagtigheden af brugernes indhold og kommunikation. Din brug af Wohn.dks annonceringsprodukter er fuldstændig på egen risiko.

Wohn.dk ApS kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Wohn.dk, hvorfor Wohn.dk ApS fraskriver sig alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning. Wohn.dk ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Wohn.dk ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.


Hvorfor Wohn