Betingelser og abonnementsvilkår for Wohn.dk

Udover Wohn.dk ApS´ generelle vilkår og betingelser gælder følgende abonnementsvilkår og betingelser for dig, som ønsker at benytte tjenester udbudt af Wohn.dk/selvsalg.

Er du køber, er det gratis at søge boliger og kontakte sælger.

Er du sælger, kræver det, at du køber et abonnement for at din selvsalgsannonce bliver offentliggjort.

1 – Abonnementsvilkår

 1. Tegning af abonnement
  • Samtidig med tegning af abonnementet accepterer du, at abonnementet er personligt og derfor kun gyldigt for dig selv. Du må ikke udlåne, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Har du mistanke om, at dit abonnement bliver misbrugt, skal du straks tage kontakt til kundeservice.
 2. Betaling
  • Abonnementet fungerer som en abonnementsløsning uden binding eller gebyrer. Det eneste, du betaler for at oprette en boligannonce, er den til enhver tid gældende pris jf. vores prisliste pr. løbende 30 dage, (fremadrettet benævnt ”periode”).
  • Abonnementet er selvfornyende med automatisk betaling ved udgangen af en periode
 3. Udeblivende betaling
  • Abonnementet er en abonnementsmodel, hvor der automatisk trækkes den til enhver tid gældende pris jf. vores prisliste pr. løbende 30 dage, for fortløbende periode, på dit betalingskort.
  • Kan vi ikke trække beløbet på det angivne kort, varsler vi dig pr. e-mail, og du har herefter 24 timer til at indtaste et nyt betalingskort.
 4. Opsigelse af abonnement
  • Du kan opsige dit abonnement når som helst via din brugerkonto, og du bliver kun faktureret for den indeværende periode. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om at skulle huske at opsige inden en bestemt dato, da abonnementet ophører den dag, du opsiger det, med udløb af indeværende periode.
 5. Sletning af bruger
  • Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din annonce og/eller brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice. En spærring eller lukning vil automatisk stoppe et aktivt abonnement og den hertil hørende selvfornyelse.

2 – Fortrydelsesret

Som forbruger har du efter forbrugeraftaleloven som udgangspunkt ret til at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage.

Ved køb af abonnement på Wohn.dk accepterer du, at din fortrydelsesret udløber ved køb af abonnementet, da abonnementet er fuldt udført og leveret umiddelbart efter købet.

3 – Anvendelse af rådgivningsydelser

Visse ydelser, der kan købes hos Wohn.dk, er omfattet af ’Lov om forbrugeraftaler’. Loven giver dig som forbruger bl.a. mulighed for at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Nogle ydelser og produkter fra Wohn.dk er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt.

Gælder der en indskrænkning i din ret til at fortryde et køb, vil dette fremgå tydeligt i forbindelse med det konkrete køb.

 1. Fortrydelse
  1. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret
   • Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen er indgået, eller du har fået varen i fysisk besiddelse.

    For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen eller købet i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).

    Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  2. Følger af fortrydelsesretten
   • Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde en aftale eller køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
   • Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
   • Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
   • Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
   • Er levering af tjenesteydelser påbegyndt, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

4 – Indhold

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din annonce, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Wohn.dk ApS kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Du indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Wohn.dk ApS og de til enhver tid værende Partnervirksomheder vist på websites hostet af Wohn.dk ApS.

Annoncedata tilføjet din Selvsalgs-profil tildeles endvidere en ikke- eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold. (Denne ikke- eksklusive tilladelse er en forudsætning for at kunne vise annoncens indhold offentligt).

5 – Wohn.dk/selvsalg

Uden særskilt aftale er Wohn.dk ApS ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er således hverken formidler eller leverandør af indholdet fra de brugeroprettede annoncer på Wohn.dk/selvsalg. Wohn.dk ApS er derfor ikke ansvarlige for handler gennemført via annoncering og kontakt på Wohn.dk/selvsalg.

Indholdet er brugergenereret, hvorfor Wohn.dk ApS ikke kan garantere for nøjagtigheden af brugernes indhold og kommunikation. Din brug af Wohn.dk/selvsalgs annonceringsprodukter er fuldstændig på egen risiko.

Wohn.dk ApS kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Wohn.dk/selvsalg, hvorfor vi fraskriver os alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Wohn.dk ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.